نام واحد : تعاونی استانداری خراسانمکمل

نام محصول : پودرکتلت

 • سریال مجوز : 1913118
 • شماره مجوز : 21137
 • تاریخ مجوز : 12/05/1379
 • کد محصول : 15132211
 • شرح محصول : پودرکتلت
 • ظرفیت : 75 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%