نام واحد : صنایع غذایی بینالودمکمل

نام محصول : بیسکویت کرمدار

 • سریال مجوز : 1913173
 • شماره مجوز : 27953
 • تاریخ مجوز : 01/08/1379
 • کد محصول : 15411221
 • شرح محصول : بیسکویت کرمدار
 • ظرفیت : 116 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%