نام واحد : پنبه پاک کنی وروغن کشی کشاورزان سبزوارمکملجزلاینفک 25850

نام محصول : کنجاله پنبه دانه

 • سریال مجوز : 1913203
 • شماره مجوز : 8224
 • تاریخ مجوز : 23/05/1379
 • کد محصول : 15141251
 • شرح محصول : کنجاله پنبه دانه
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%