نام واحد : تولیدی نیکی مهر قم

نام محصول : انواع تافی

 • سریال مجوز : 200018000000
 • شماره مجوز : 21170
 • تاریخ مجوز : 19/08/1395
 • کد محصول : 1543312399
 • شرح محصول : انواع تافی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%