نام واحد : توس گل به شهد

نام محصول : بسته بندی عسل

 • سریال مجوز : 1913308
 • شماره مجوز : 18095
 • تاریخ مجوز : 07/03/1380
 • کد محصول : 15492232
 • شرح محصول : عسل بسته بندی شده
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%