نام واحد : حسین جانبزرگی

 • استان : لرستان
 • شهر : الیگودرز
 • نشانی شرکت : کیلومتر 5...
 • تلفن شرکت : *******663جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 5 جاده ازنا
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسین جانبزرگی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رشته غذایی

 • سریال مجوز : 200019000000
 • شماره مجوز : 27250
 • تاریخ مجوز : 05/11/1394
 • کد محصول : 1544312332
 • شرح محصول : رشته غذایی
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%