نام واحد : سازمان موقوفات کشاورزی منطقه جنوب خراسان

نام محصول : بسته بندی پسته

 • سریال مجوز : 1913341
 • شماره مجوز : 23652
 • تاریخ مجوز : 27/04/1384
 • کد محصول : 15492162
 • شرح محصول : بسته بندی پسته
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%