نام واحد : مسعود ارجمند قهستانی

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******343جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مسعود ارجمند قسهتانی
 • تلفن مدیر : *******935جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان2

نام محصول : بریکت زغال سنگ سخت

 • سریال مجوز : 200403000000
 • شماره مجوز : 43073
 • تاریخ مجوز : 22/10/1395
 • کد محصول : 1010412311
 • شرح محصول : بریکت زغال سنگ سخت
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج زغال سنگ ولینیت ..(10)
 • گروه 4 رقمی : استخراج وآگلومراسیون ذغالسنگ(1010)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%