نام واحد : تولیدی فراورده های غذایی رضا

نام محصول : انواع نوشیدنی مالت

 • سریال مجوز : 200019000000
 • شماره مجوز : 1471615/120
 • تاریخ مجوز : 05/03/1394
 • کد محصول : 1553312304
 • شرح محصول : انواع نوشیدنی مالت
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%