نام واحد : بازرگانی نیمای کهکشان رسا

نام محصول : انواع دسر

 • سریال مجوز : 1913683
 • شماره مجوز : 29957
 • تاریخ مجوز : 12/05/1381
 • کد محصول : 15492240
 • شرح محصول : انواع دسر
 • ظرفیت : 102 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%