نام واحد : فراورده های غذایی نیکزاتوس

نام محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه

 • سریال مجوز : 1913815
 • شماره مجوز : 10335
 • تاریخ مجوز : 22/05/1388
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%