نام واحد : ناردیس

نام محصول : نوشابه میوه ای

 • سریال مجوز : 1905370
 • شماره مجوز : 10965
 • تاریخ مجوز : 20/06/1390
 • کد محصول : 15541113
 • شرح محصول : نوشابه میوه ای
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%