نام واحد : محمدجوادکنعانی یزدی وحمیده عدالتی شعرباف مکمل

نام محصول : نبات

 • سریال مجوز : 1913888
 • شماره مجوز : 22890
 • تاریخ مجوز : 09/04/1380
 • کد محصول : 15431311
 • شرح محصول : نبات
 • ظرفیت : 550 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%