نام واحد : گلشهد

 • استان : تهران
 • شهر : ملارد
 • نشانی شرکت : بلوار...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار فروردین،خیابان اول غربی،پلاک ثبتی 184 فرعی از 23 اصلی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : اسکندر آزموده سفیدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پشمک

 • سریال مجوز : 200019000000
 • شماره مجوز : 69192
 • تاریخ مجوز : 27/11/1394
 • کد محصول : 1543412415
 • شرح محصول : پشمک
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%