نام واحد : نسیم احمر زاهدان

نام محصول : انواع سوسیس و کالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت قرمز، بدون مواد دیگر

 • سریال مجوز : 200020000000
 • شماره مجوز : 114/29408
 • تاریخ مجوز : 11/08/1392
 • کد محصول : 1511512398
 • شرح محصول : انواع سوسیس و کالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت قرمز، بدون مواد دیگر
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%