نام واحد : نسیم احمر زاهدان

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******541جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید محسن تراب زاده حسینی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع سوسیس و کالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت قرمز، بدون مواد دیگر

 • سریال مجوز : 200020000000
 • شماره مجوز : 114/29408
 • تاریخ مجوز : 11/08/1392
 • کد محصول : 1511512398
 • شرح محصول : انواع سوسیس و کالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت قرمز، بدون مواد دیگر
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%