نام واحد : آرد حاجیلر قلعه

نام محصول : سبوس گندم(حتی به صورت پودر)

 • سریال مجوز : 200021000000
 • شماره مجوز : 59104/3/128
 • تاریخ مجوز : 08/12/1395
 • کد محصول : 1531512359
 • شرح محصول : سبوس گندم(حتی به صورت پودر)
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%