نام واحد : کشت وصنعت تکدانه

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : مرند
 • نشانی شرکت : خ شیراز...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 6 جاده بازرگان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ابراهیم رزاقی داریان
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره

 • سریال مجوز : 200021000000
 • شماره مجوز : 59363
 • تاریخ مجوز : 27/12/1394
 • کد محصول : 1513412475
 • شرح محصول : انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%