نام واحد : اردشیر طهماسبی بلداجی

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : بروجن
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ******382جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : اردشیر طهماسبی بلداجی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بلداجی

نام محصول : نقل با مغز، با مواد افزودنی معطر (مانند اسانس ها)

 • سریال مجوز : 200021000000
 • شماره مجوز : 121-2100
 • تاریخ مجوز : 23/02/1392
 • کد محصول : 1543512345
 • شرح محصول : نقل با مغز، با مواد افزودنی معطر (مانند اسانس ها)
 • ظرفیت : 15 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 77%
  77%