نام واحد : صنایع غذائی گلشاد مشهد

نام محصول : انواع شیر خشک

 • سریال مجوز : 200022000000
 • شماره مجوز : 1540132/120
 • تاریخ مجوز : 12/11/1394
 • کد محصول : 1520412725
 • شرح محصول : انواع شیر خشک
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 79%
  79%