نام واحد : گندمک توس

نام محصول : خمیر پیتزا

 • سریال مجوز : 1914205
 • شماره مجوز : 10351
 • تاریخ مجوز : 01/06/1388
 • کد محصول : 15441141
 • شرح محصول : خمیر پیتزا
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%