نام واحد : مجتبی بختیاری

نام محصول : انواع دونات

 • سریال مجوز : 200022000000
 • شماره مجوز : 123/27488
 • تاریخ مجوز : 09/07/1392
 • کد محصول : 1541512384
 • شرح محصول : انواع دونات
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%