نام واحد : حسین قنبری

نام محصول : نان شیرمال

 • سریال مجوز : 1914248
 • شماره مجوز : 27925
 • تاریخ مجوز : 02/12/1382
 • کد محصول : 15411123
 • شرح محصول : نان شیرمال
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%