نام واحد : آذرنوش شکوفه

نام محصول : انواع پودر نوشیدنی فوری بر پایه انواع اسانس مصنوعی

 • سریال مجوز : 200022000000
 • شماره مجوز : 65630
 • تاریخ مجوز : 08/09/1393
 • کد محصول : 1549312475
 • شرح محصول : انواع پودر نوشیدنی فوری بر پایه انواع اسانس مصنوعی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%