نام واحد : مجتمع دانش بنیان کشت و صنعت خرمان

نام محصول : انواع دم نوش

 • سریال مجوز : 200022000000
 • شماره مجوز : 28419
 • تاریخ مجوز : 13/12/1391
 • کد محصول : 1549312325
 • شرح محصول : انواع دم نوش
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%