نام واحد : کشت وصنعت ودامپروری سهند مشهد

نام محصول : سس مایونز

 • سریال مجوز : 1914348
 • شماره مجوز : 61501
 • تاریخ مجوز : 14/12/1380
 • کد محصول : 15492431
 • شرح محصول : سس مایونز
 • ظرفیت : 1,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%