نام واحد : محمدتقی رحیمیان

نام محصول : نان صنعتی - نان اروپائی

 • سریال مجوز : 1914436
 • شماره مجوز : 37759
 • تاریخ مجوز : 31/06/1381
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 1,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%