نام واحد : فرآورده های غذایی رضوی

نام محصول : نکتارمیوه جات

 • سریال مجوز : 1900949
 • شماره مجوز : 10893
 • تاریخ مجوز : 02/05/1390
 • کد محصول : 15131750
 • شرح محصول : نکتارمیوه جات
 • ظرفیت : 1,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%