نام واحد : رنگین سفره ایرانیان

نام محصول : انواع نان حجیم با مواد شیرین کننده

 • سریال مجوز : 200023000000
 • شماره مجوز : 69684
 • تاریخ مجوز : 03/12/1394
 • کد محصول : 1541412385
 • شرح محصول : انواع نان حجیم با مواد شیرین کننده
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%