نام واحد : تعاونی عصاره مالت بهنوش بینالود

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نیشابور
 • نشانی شرکت : نیشابور-شهرک...
 • تلفن شرکت : ********716
 • نشانی واحد : نیشابور-شهرک صنعتی خیام نیشابورت دفتر:3263701-0552 38688-
 • تلفن واحد : ********716
 • مدیر : احمد ناصری
 • تلفن مدیر : *******915
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خیام (نیشابور)

نام محصول : جوانه جو

 • سریال مجوز : 1906100
 • شماره مجوز : 38676
 • تاریخ مجوز : 06/07/1381
 • کد محصول : 15311632
 • شرح محصول : جوانه جو
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%