نام واحد : رنگین سفره ایرانیان

نام محصول : بیکینگ پودر

 • سریال مجوز : 200023000000
 • شماره مجوز : 69684
 • تاریخ مجوز : 03/12/1394
 • کد محصول : 1549512406
 • شرح محصول : بیکینگ پودر
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%