نام واحد : سردخانه قائمشهر

نام محصول : یخ خوراکی قالبی

 • سریال مجوز : 200023000000
 • شماره مجوز : 22530/701
 • تاریخ مجوز : 27/04/1395
 • کد محصول : 1549412448
 • شرح محصول : یخ خوراکی قالبی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%