نام واحد : کاووش شیمی ثامن

نام محصول : اسید پیروفسفات دی سدیک

 • سریال مجوز : 1914360
 • شماره مجوز : 60025
 • تاریخ مجوز : 05/12/1380
 • کد محصول : 24111316
 • شرح محصول : اسید پیروفسفات دی سدیک
 • ظرفیت : 336 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%