نام واحد : مهدی فری زاده

نام محصول : انواع کیک و شیرینی نیمه پخت

 • سریال مجوز : 200024000000
 • شماره مجوز : 55629/123
 • تاریخ مجوز : 20/12/1394
 • کد محصول : 1541412390
 • شرح محصول : انواع کیک و شیرینی نیمه پخت
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%