نام واحد : مهدی فری زاده

نام محصول : نوشابه گازدار بدون قند

 • سریال مجوز : 200024000000
 • شماره مجوز : 4989/123
 • تاریخ مجوز : 09/02/1395
 • کد محصول : 1554412355
 • شرح محصول : نوشابه گازدار بدون قند
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%