نام واحد : زمزم مشهد

نام محصول : بطریهای پت PET

 • سریال مجوز : 1907395
 • شماره مجوز : 10404
 • تاریخ مجوز : 08/07/1387
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 762 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%