نام واحد : ملی صنایع مس ایرانمجتمع مس سرچشمه

نام محصول : آهک پخته

 • سریال مجوز : 2606058
 • شماره مجوز : 90/82272
 • تاریخ مجوز : 28/12/1390
 • کد محصول : 26941212
 • شرح محصول : اهک معمولی
 • ظرفیت : 53,064 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%