نام واحد : زرین پوش ممتاز

نام محصول : پودینگ آماده مصرف

 • سریال مجوز : 200025000000
 • شماره مجوز : 43784
 • تاریخ مجوز : 25/09/1394
 • کد محصول : 1549512591
 • شرح محصول : پودینگ آماده مصرف
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%