نام واحد : صنعت قند پیشوا

نام محصول : شکر تصفیه شده قهوه ای حاصل از شکر خام

 • سریال مجوز : 200025000000
 • شماره مجوز : 22495
 • تاریخ مجوز : 29/01/1394
 • کد محصول : 1542412348
 • شرح محصول : شکر تصفیه شده قهوه ای حاصل از شکر خام
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%