نام واحد : ماشاا000 روح بخش و جواد نورمحمد

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 1915069
 • شماره مجوز : 49451
 • تاریخ مجوز : 14/09/1381
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%