نام واحد : صدف ایوانکی (سهامی خاص)

نام محصول : انواع نان مسطح،حجیم و نیمه حجیم منجمد شده

 • سریال مجوز : 200025000000
 • شماره مجوز : 23959/123
 • تاریخ مجوز : 23/05/1395
 • کد محصول : 1541412388
 • شرح محصول : انواع نان مسطح،حجیم و نیمه حجیم منجمد شده
 • ظرفیت : 540 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%