نام واحد : تولیدی آرد بهیاب

 • استان : تهران
 • شهر : یکی از محل های مجاز
 • نشانی شرکت : پاکدشت ،شریف...
 • تلفن شرکت : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرستان پاکدشت
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : فاطمه جزینی بجستانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آرد گندم

 • سریال مجوز : 200025000000
 • شماره مجوز : 97933
 • تاریخ مجوز : 20/11/1395
 • کد محصول : 1531312301
 • شرح محصول : آرد گندم
 • ظرفیت : 120,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%