نام واحد : تولیدی آرد بهیاب

نام محصول : آرد گندم

 • سریال مجوز : 200025000000
 • شماره مجوز : 97933
 • تاریخ مجوز : 20/11/1395
 • کد محصول : 1531312301
 • شرح محصول : آرد گندم
 • ظرفیت : 120,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%