نام واحد : آزما کام شیمی

نام محصول : عصاره شیرین بیان

 • سریال مجوز : 200025000000
 • شماره مجوز : 9011/122
 • تاریخ مجوز : 14/06/1395
 • کد محصول : 1549512337
 • شرح محصول : عصاره شیرین بیان
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%