نام واحد : شیرین تک تبریز

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 200026000000
 • شماره مجوز : 35232
 • تاریخ مجوز : 01/07/1395
 • کد محصول : 1543312378
 • شرح محصول : انواع شکلات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 72%
  72%