نام واحد : تعاونی 845 شیرین غزل

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : روانسر
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******834جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محسن قنبری نیا
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی روانسر

نام محصول : انواع کیک

 • سریال مجوز : 200026000000
 • شماره مجوز : 34992/12
 • تاریخ مجوز : 19/07/1395
 • کد محصول : 1541412328
 • شرح محصول : انواع کیک
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%