نام واحد : تولیدی شیوا

 • استان : البرز
 • شهر : ساوجبلاغ
 • نشانی شرکت : خیابان قائم...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز 1- خیابان پنجم ،ناحیه اشتغال،به شماره قطعات 2566-2567-4723و4724 فرعی از 314 اصلی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : خسرو الماسی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع آدامس (برپایه صمغ طبیعی)

 • سریال مجوز : 200026000000
 • شماره مجوز : 215933/1/100
 • تاریخ مجوز : 11/05/1394
 • کد محصول : 1543412434
 • شرح محصول : انواع آدامس (برپایه صمغ طبیعی)
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%