نام واحد : سبزآوران نیک

نام محصول : بسته بندی غذاهای آماده و نیمه آماده

 • سریال مجوز : 200027000000
 • شماره مجوز : 39548
 • تاریخ مجوز : 26/05/1394
 • کد محصول : 7495412319
 • شرح محصول : بسته بندی غذاهای آماده و نیمه آماده
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%