نام واحد : سبزآوران نیک

نام محصول : انواع سس

 • سریال مجوز : 200027000000
 • شماره مجوز : 40642
 • تاریخ مجوز : 31/05/1394
 • کد محصول : 1549312388
 • شرح محصول : انواع سس
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 100%
  100%