نام واحد : سبزآوران نیک

نام محصول : بسته بندی محصولات غذایی آردی

 • سریال مجوز : 200027000000
 • شماره مجوز : 60077
 • تاریخ مجوز : 07/10/1394
 • کد محصول : 7495412371
 • شرح محصول : بسته بندی محصولات غذایی آردی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%