نام واحد : محمد بحری

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندر لنگه
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : *******764جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بندربستانه-روستای شناس
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد بحری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آب آشامیدنی بدون گاز (بدون افزودنی)

 • سریال مجوز : 200028000000
 • شماره مجوز : 13/25476
 • تاریخ مجوز : 03/07/1392
 • کد محصول : 1554512306
 • شرح محصول : آب آشامیدنی بدون گاز (بدون افزودنی)
 • ظرفیت : 24,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 83%
  83%