نام واحد : مواد غذایی چاشنی خوراک

نام محصول : انواع سس

 • سریال مجوز : 200028000000
 • شماره مجوز : 1589391/120
 • تاریخ مجوز : 31/06/1395
 • کد محصول : 1549312388
 • شرح محصول : انواع سس
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%