نام واحد : تعاونی تولیدی مواد لبنی شیر جوشان خراسان

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 1916223
 • شماره مجوز : 2407
 • تاریخ مجوز : 14/08/1381
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 240 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%