نام واحد : فراورده های پروتئینی و لبنی سحر

  • استان : قزوین
  • شهر : البرز
  • نشانی شرکت : جاده قدیم...
  • تلفن شرکت : ******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد :
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : مهدی طباطباییان بیدگلی
  • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع شیراستریلیزه

  • سریال مجوز : 200028000000
  • شماره مجوز : 127/24900
  • تاریخ مجوز : 22/07/1393
  • کد محصول : 1520412543
  • شرح محصول : انواع شیراستریلیزه
  • ظرفیت : 6,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
  • نوع مجوز : طرح توسعه
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 98%
    98%