نام واحد : فراورده های پروتئینی و لبنی سحر

نام محصول : انواع خامه پاستوریزه

 • سریال مجوز : 200028000000
 • شماره مجوز : 127/24900
 • تاریخ مجوز : 22/07/1393
 • کد محصول : 1520412600
 • شرح محصول : انواع خامه پاستوریزه
 • ظرفیت : 2,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 98%
  98%